Sam Eldin عبد الحميد أفندي وهبه
Mr Abdel Hameed Wahabh
في المولد النبوي 1319


يــا لـيـلــة فـخـمــة راقــت مـعــانيها

 

ومـنـحــة ضخـمــة شــاقت مجانيها

يا مــوعــدا فـيـه مـيـلاد الرسول بدا

 

فـعــمــت الـبـهـجـة الدنيا ومن فيها

يا نعمة نورت هذا الـــوجــود ومــــا

 

لحسنها اسطـعــت تـمـثـيلا وتشبيها

أنــوار يـخــرج مـنـهــا وهـي بـاطنة

 

وقــد تـنـحـي صخورا عن مواسيها

ويـحـطــم الـنــاس أحـيــانـا بها جبلا

 

لـكـي تـقـيــم بـه كـبــرى مـبـانـيـهـا

وكــل هــذا ولا تــدري حـقـيـقـتـهـــا

 

كــذاك أنــوار طــــه ليـس نــدريـها

وإن تـكــن هــذه الأكــــــوان فـــانيه

 

فـــــالله ربــي بـهــذا الـنـور يحييها

ذكــري الـنـبـي يـرور أيـنـمـا ظهرت

 

وإن مـنـهــا لأهـــل الأرض ترفـيـها

وإن فيها لذي الأحـــــــــــزان تسلية

 

وإن مـنـهــا إلـي الـطـاعات توجيها

وإنـهــا  قـــوة عـظــمـى لعـمـركـمـو

 

لــو وجـهـت لقوى الأعداء تمحوها

وإنـهــا لـلـهــدي تهــدي التقوى إلي

 

دار الــســـلام  ولـلـخـيرات تدعوها

وإنـهــا لـتـزيــد الـنـفـس تــزكــيــــة

 

والـقـلــب تـوعـيـة والـعـقــل تنبيها

وإن مــن نـفـحـها جمع القلوب علي

 

الـتـقــوى وإبـعــادهـا عما يوحميها

وهــا هـي اليــوم تـسـلـيـنا وتسعـدنا

 

وتـرشــد الأنفس الحيرى وترضيها

حـب الـنـبـي العـظـيـم الـسـمح منقبه

 

بـالنفس والمال لو نستطيع نشربها

يــأتي بــه الــرزق مـــدرارا إلـيـــــك

 

ولـم تري بدهرك يا ذا اللب مكروها

ولو تـوالـت خـطــوب لا تـحس بـهـا

 

وقـعــا ألـيـمــا ولا تخشى غواشيها

فـحـبــك الـمـصـطفي ينسيك كل أسى

 

ويـورث الـنـفـس أخــلاقــا تـزكـيها

منهـا الــرضــاء بما ذو العرش قدره

 

والصبر وهــو سمير النفس هاديها

وغـيــر ذلك مـمــا أحـــل مـن صـفـه

 

للنفس من خطـــر الأحــداث ينجيها

وحـبــك الـمـصـطـفـي تـؤتـي بـه أبد

 

نورا بروحك من ذي العرش يدنيها

ولا يــزال يــزيــد الـنـــور قــوتــهــا

 

حتى تري الله مــولاهــــا ومـولـيها

من الموّصــــل أرواح الـتـقـــاه إلــي

 

مـلـيـكـهـا الحق : حين الإدن يأتيها

خــيـر الـبـريــة مـن الـحـق أرشـدها

 

ولم يزل للـهـدى والـصــدق يـهديها

مـحـمـد بـهـجـة الأكـــوان أجـمــعـها

 

بـل ســـر رب الأنــام المنطوي فيها

صلوا علي المصطفي يا قوم تنتفعوا

 

بنعـمـة تـتـســـامـي فـي تـجـلـيــهــا

ومن يـصــل عـلــي خـيــر الأنام يفز

 

يــا نـعــم لـيـس إلا الله يـحـصــيــها

فـي كــل حـيـن يـري في قـومـه ملكا

 

تـطـوي لـه الأرض قاصيها ودانيها

إن الـصــلاة عـلي المختار أطيب مـا

 

يحيي النفوس التي ازدادت دياجيها

الـفـاعــلــوهــا مـلــوك إيـنـمـا تقفوا

 

والنار كـــوهـــا بنت عـنهم معاليها

أجـعــل لـنــا رب مـنـهــا في معـاشنا

 

نــورا يـفـيــض وأورادا نــؤديــهــا

وارفــع مـشـايخـنــا قــدرا ورضّهمو

 

عـــنـــا وعجـل شئونا منك نرجوها