Sam Eldin عبد الحميد أفندي وهبه
Mr Abdel Hameed Wahabh
في المولد النبوي بمسجد السباعي سنة 1383هـ

في المولد النبوي بمسجد السباعي سنة 1383هـ

 

أمـــــــــــــر الله أن نـحــب الـنـبـيــا            كــوكــب الـرشـد والـكـمـال الـبـهـيا

 

ودعــا الـنـاس أن يـصـلــوا عـلـيـه             وعـــلــي الآل بــكــــــرة وعـشــيــا

 

أشــهــد الله أن قـــولــي صـحـيـــح             والـمـصـلـون شـــاهــدون عـلـيـــــا

 

ولـديـكــم مـن الـتـشـهـــد مـعــنـــي             هـو مـن جـمـلـة الـشـهـــود لـــديــا

 

أو لـسـتـا خـلـف الأمـــام نـصــلـــي            فـي صـفــوف عـلـي الـنـبـي سـويـا

 

إن نـــور الـذكـــرى يـطــل عـلـيـنــا           لا مـعــا ســاطـعــا جـمـيــلا شــذيــا

 

وبـكــل الـقـلــوب مـنــه ضــيــــــاء             أنـســة  يـطــرد الـهـمـــوم مـلـيـــــا

 

لـيـلــة الـمــولـد الـسـعـيـد لـهــــــاد             كـان فـي عـصــره الـزعـيـم الـقـويا

 

كــان ذا حـكـمـة وعــزم وحــــــــزم           وســـداد وكــــان عـــفــــا أبــيـــــــا

 

أنــه مــرســــل حـبـاه إلـه الـخـلــق             عــلــمـا جـمــا وخـلــقــا سـنـيـــــــا

 

أنــا مـهـمـا أقــل وأسـهـب وأطـنـب            فهـــو أعــلـي غــــلا وأرقــى رقـيـا

 

غــفــل الـغـافــلـون عـنـه ولـجــــوا            فـي عـتــو فـســـوف يـلـقــون غـيـا

 

أو يـنـسـي اسـمـه الأنــام مـغـالـــي             ومـن اخـتــاره الإلــــه صــفــــــيـــا

 

أو يـنـسـي مـن إن تـوجــه يــومـــا             لـمـريــد عــــلا وفـــــــاق الـثــريــا

 

أو يـنـسـي مـن إن دعـــاه سـقـيـــم              صــح جـسـمــا وضــاء مـنه المحيا

 

أو نـســي مـن أتـــــاه فـقــيــــــــــر             طـلـبــا لـلـيــســـار عـــاد غـنـيــــــا

 

أو يـنـســي مــن إن رجـــاه عــزيز            ذل فـي قـــومــه رعــــــاه وحـيـــــا

 

أو يـنـسـي مـن نــوره دون شـــــك             مـوســع الـكـائـنـات نـشــرا وطـيـــا

 

أو ينسي من سره في جميع الكـون             ســــــــــــــار وإن تــجــده خــفــيــا

 

أو يـنـسـي مـن نـظـرة مـنـه تشـفي             وتـحـيــل الـقـلــب الـغـــوى تـقـيـــا

 

أو ينسي من جـــوده أشبه الــريــح             إذا أقـبـلــت وأبــــدت دويــــــــــــــا

 

أو يـنســي مــن فــي الـمــعــــــارك            كـــان الـبـطــل الـفـــذ والـشــــديـــد

 

أو يـنـسي مـن الـصـــــلاة عـلـيــــه             تـجـلـب الـعــــز والـغـنـي الأبــديـــا

 

وعـــــد الله مــن يـلـــوذ بــطــــــــه             رحــمــات تــتــري وعـيـشــا هـنـيـا

 

وحـنــانــا مـنــه يــفــــــاض عـلـيه             يــوم يـقــضـي ويــوم يـبـعـث حـيــا

 

ذاك يــا ســـامـعــي وعـــد كـــريـــم           أنــه كـــان وعــــــــــــده مــــأتــيــا

 

انـتـفـع مـن رســــــول رب الـبـرايا            وتــوســـل بـه تـجـــــــده وفـــــــيـا

 

من يطيع أمـــــر سـيـد الخلق يسعد             وتـكــن عـنــد ربـــه مــــرضـــيـــــا

 

هـــــو كـنــز لـمـــن أراد ثـــــــــراء           وهـــو مـجــد لـمــن  أراد رقــــيــــا

 

وهــو الـنـور للـبـصـائـر والأبصـار            والـمـــاء لـلـــذي رام ريــــــــــــــــا

 

إن عــــز الــداريـن وقــف علي من            فــي طـــريــق الهـدي أحـب الـنـبـيا

 

حـيـذا الـلـيـل لـيـل مـــولـــد طــــــه            كـــل قــلـــب فـيـــه لأمــــر تــهـــيـا

 

فـيـه يـرضـى الـرحـمـن خـلقا كثيرا            إذ يــريـح الـمـضني ويهدي العصيا

 

ولأهـــل الـطــريـق فـيـه عـطــايــــا            أنــا عــن حــصــرهـــا أرانـي عـبا

 

أبـمـا شـــاعــر لـحــصــر عــــلاهـم           يـتـصــدى يـــومـــا يـعــــد دعــيــــا

 

رب حـقــق لـنـا الـسـعــادة واحـفـظ             شـيـخــنــا الـطـاهــر الـتـقـي الـتقيا

 

رب وامنحه ســــؤله الدهر وارفعه             وأحـبــابـه مــكـــانــا عـــلـــيـــــــــا

 

رب والـطـف بـنـا وعـطــف عـلـيـنا            أيـد الــدهـــر شـيـخـنــا الـــدومـيـــا

 

وارفــع الـشــيـــخ عـــامـرا درجات            عــالــيـــات واجـعــلــه رب رضــيـا

 

رب وجــــه قـلــب الـنـبـي إلـيـنـــــا            ونــداه وعــطــفــه الأبــــويـــــــــــا

 

واحـيـنـا حـبــه وطــاعــتـه الـدهــر             وعـــــزا بـجـــاهــــه أخــــرويـــــــا